Client login

Selected clients

Basia Knobloch

Coca-Cola [@nearinteraction]

Danusia Schenke

Edo Paulus

Gerrit Rietveld academie

Hendrik-Jan Grievink

Icecream Design
Isabel Lucena

Joao Machado
JongeMeesters
Joseph Ernst

Lava grafisch ontwerpers
 [@plustien]
Liefde in de stad
Luna Maurer

Martijn Engelbrecht
Ministerie van economische zaken, Nederland
Museu de electricidade [@nearinteraction]
Museum de paviljoens

Nationaal historisch museum [@plustien]
NearInteraction
Niels Schrader
NIMk

Paradiso
Pigeon horse sex tennis
Plustien, interactief ontwerp

Radio Rietveld
ROC

Sandberg Institute
Stedelijk Museum, Amsterdam

Techniek Museum, Delft
Teun Castelein

De Volkskrant

Waag Society